WADY POSTAWY

Zajmujemy się również terapią WAD POSTAWY. Aby zrozumieć problem należy wytłumaczyć, czym jest prawidłowa postawa. Wg Ambrosa prawidłowa postawa to zharmonizowany układ poszczególnych odcinków ciała względem siebie oraz w odniesieniu do osi mechanicznej ciała, utrzymywanej w minimalnym napięciu układów mięśniowego i nerwowego (Ambros 1962).

Wady postawy z jakimi pracujemy:

  • plecy okrągłe, wklęsłe, okrągło-wklęsłe, płaskie
  • postawy skoliotyczne, skoliozy
  • klatka piersiowa lejkowata, kurza
  • kolana koślawe, szpotawe
  • stopa płaska (płaskostopie), płasko-koślawa, szpotawa, wydrążona, płaskostopie poprzeczne

WADY POSTAWY należy leczyć, gdyż zaniedbane w okresie długoterminowym mogą prowadzić do zmian zwyrodnieniowych oraz chorób.