WADY POSTAWY WROCŁAW

Zajmujemy się również terapią WAD POSTAWY. Aby zrozumieć problem należy wytłumaczyć, czym jest prawidłowa postawa. Wg Ambrosa prawidłowa postawa to zharmonizowany układ poszczególnych odcinków ciała względem siebie oraz w odniesieniu do osi mechanicznej ciała, utrzymywanej w minimalnym napięciu układów mięśniowego i nerwowego (Ambros 1962).

Wady postawy z jakimi pracujemy:

WADY POSTAWY należy leczyć, gdyż zaniedbane w okresie długoterminowym mogą prowadzić do zmian zwyrodnieniowych oraz chorób.

Wady postawy Wrocław